SuperClot

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV3877177336
InfoNotary
25/07/2019 17:59
26/07/2019 10:13
25/07/2019 17:20
Данни за производителя
Starch Medical Inc.
Друго
N/A
N/A
US
San Jose, California
CA95131
2150 Ringwood Avenue
Wendy Decker
408-428-9818
info@starchmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
38771
SuperClot
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Абсорбируем полизахариден хемостатик
-40 до +60
Еднократна употреба
SC0003
Общи търговски данни
В процес на обработка
31536
18/07/2019
17 0095 CN/NB
16/03/2022