Calcaneus step plate

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM3564220901
18/07/2019 10:44
18/07/2019 14:18
17/06/2016 12:03
Данни за производителя
Arthrex, Inc.
Arthrex
Друго
ДДС Номер
DE129288919
US
Нейпълс
34108-1945
Creekside Boulevard 1370
Jani Hocevar
+38641799118
Jani.Hocevar@arthrex.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вес Корект ЕООД
Друго
ДДС Номер
BG201387303
BG
SOF
София
1404
Хайдушка гора, бл. 35А
Веселин Даскалов
+359899330133
office@vescorrect.com
Данни за търговеца на едро
Вес Корект ЕООД
Друго
ДДС Номер
BG201387303
BG
SOF
София
1404
Хайдушка гора, бл. 35А
Веселин Даскалов
+359899330133
office@vescorrect.com
IV-P-T/MИ719
28/07/2011
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
GMDN
35642
Calcaneus step plate
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
ИАЛ-29929
09/07/2019
СЕ 85507
26/05/2024