Начало / Медицински изделия / Инкубатор Ер Инку Ай

Инкубатор Ер Инку Ай

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIbV1211281942
10/07/2019 10:17
10/07/2019 14:17
13/04/2016 13:38
Данни за производителя
Атом Медикъл Интернешанъл Инк.
ЕИК
9999999999999
JP
Токио
Салваторе Брамато
+39 02 99763101
salvatore.bramato@atom-ami.co.jp
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-Р-Т/МИ/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
12112
Инкубатор Ер Инку Ай
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G10320510076
08/02/2024