STERILE EYE DRAPES

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV4778376925
20/06/2019 17:34
26/06/2019 15:13
14/06/2019 13:58
Данни за производителя
STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE
ЕИК
000000000
TR
Istanbul
ÖZLEM TANRIVERDİ
+90 533 163 76 86
sales@star-set.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
София
Нина Василева
+359 2 971 40 08
n.vasileva@vegamedical.eu
Данни за търговеца на едро
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
София
Нина Василева
+359 2 971 40 08
n.vasileva@vegamedical.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
47783
STERILE EYE DRAPES
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1984-MDD-10-008
03/01/2021