Начало / Медицински изделия / Абсорбиращ чаршаф за операционна маса Mojave

Абсорбиращ чаршаф за операционна маса Mojave

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV0000021020
25/06/2019 13:30
25/06/2019 14:37
20/06/2019 15:22
Данни за производителя
Микротек Медикъл Б.В.
Микротек Медикъл
Друго
няма
0000
NL
Зютфен
7207
Хекехорст 24
Дитер Вирбалс
0049 217 35 99 16 10
Dieter.Wirbals@ecolab.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Еколаб ЕООД
ЕИК
831235354
BG
SOF
София
1784
бул. Цариградско шосе 115А
Радмила Мавродиева
0888 209 086
Radmila.Mavrodieva@ecolab.com
Данни за търговеца на едро
Еколаб ЕООД
ЕИК
831235354
BG
SOF
София
1784
бул. Цариградско шосе 115А
Радмила Мавродиева
0888 209 086
Radmila.Mavrodieva@ecolab.com
ІV-Р-Т / МИ 256
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
00000
Абсорбиращ чаршаф за операционна маса Mojave
Описание на медицинското изделие
42
Предназначено действие, определено от производителя
Абсорбиращ чаршаф за операционна маса
Еднократна употреба
NGATC4090N-EU
Общи търговски данни
В процес на обработка