Начало / Медицински изделия / Achilles NC PTA Balloon Dilatation Catheter

Achilles NC PTA Balloon Dilatation Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV1718408687
17/06/2019 17:29
18/06/2019 11:33
14/06/2019 13:51
Данни за производителя
BrosMed Medical Co.,Ltd.
ЕИК
000000000
CN
Dongguan
Aliffy Chan
+86(769)22892018
aliffychen@brosmed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
​+359 2 971 40 08
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
​+359 2 971 40 08
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
17184
Achilles NC PTA Balloon Dilatation Catheter
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 620265
06/04/2020