ENDBALL

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1720278821
07/06/2019 14:04
07/06/2019 14:07
04/06/2019 09:47
Данни за производителя
ENDALIS
Друго
00000
0000
FR
Brignais
69530
Пиер-Андре Денис
+ 33 4 37 57 57 00
padenis@endalis.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД
ЕИК
204849693
BG
SOF
София
Ели Чубриева
0884715946
office@abeldemedical.com
Данни за търговеца на едро
АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД
ЕИК
204849693
BG
SOF
София
Ели Чубриева
0884715946
office@abeldemedical.com
IV-P-T/ МИ1451
14/12/2017
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
17202
ENDBALL
Интра-гастрален балон
Описание на медицинското изделие
1
Предназначено действие, определено от производителя
ENDBALL е нехирургична, временна вътрешно-стомашна балонна система за лечение на затлъстяване.
стайна температура
Еднократна употреба
END T110
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Кит за изваждане ENDAC 03 ENDAC 03 Кит за изваждане
Общи търговски данни
В процес на обработка
18076 rev. 6
27/07/2020