Начало / Медицински изделия / Слухова имплантатна система за средно ухо

Слухова имплантатна система за средно ухо

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDV4120477035
06/06/2019 17:56
07/06/2019 10:23
27/06/2013 17:05
Данни за производителя
MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH
MED-EL GmbH
Друго
регистрация
ATU31722507
AT
Инсбрук
Фюрстенвег 77a
Ингеборг Хохмайер
0043 512 28 88 89
0043 512 29 33 81
office@medel.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
СЕНТИЛИОН ООД
ЕИК
106042594
BG
SOF
София
1592
ул. Илия Бешков 6А, Дружба 1
Нина Горанова
00359 2 439 8880
centillion@centillion.eu
Данни за търговеца на едро
СЕНТИЛИОН ООД
ЕИК
106042594
BG
SOF
София
1592
ул. Илия Бешков 6А, Дружба 1
Нина Горанова
00359 2 439 8880
centillion@centillion.eu
IV-Р-Т/МИ/034
04/09/2007
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Разни
GMDN
41204
Слухова имплантатна система за средно ухо
SOUNDBRIDGE Implant
SOUNDBRIDGE VORP/ SAMBA
Описание на медицинското изделие
Титании и силикон
1
69x28x4.4 mm
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
51548 VORP 503 SP COUPLER 51549 VORP 503 SMPX COUPLER L 51550 VORP 503 SMPX COUPLER R 51551 VORP 503 LP COUPLER L 51552 VORP 503 LP COUPLER R 51553 VORP 503 RWS COUPLER 51554 VORP 503 CLIP COUPLER
51548 +51555 L/51556 R
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-2479
01/06/2014
01/06/2004
I7160817853112
31/08/2019