Начало / Медицински изделия / Cleanser A Concentrated-1x500ml

Cleanser A Concentrated-1x500ml

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV11-90-01-01-0020366
06/06/2019 11:05
06/06/2019 13:55
18/06/2013 17:19
Данни за производителя
ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG
ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG
ЕИК
187579794
DE
Lichtenfels
Dieter Engelke
+49 6454 7991 - 44
d.engelke@analyticon-diagnostics.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Неда Савова
02/4627071
savova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Неда Савова
02/4627071
savova@mte-bg.com
IV-Р-Т/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
11-90-01-01-00
Cleanser A Concentrated-1x500ml
Предназначено действие, определено от производителя
Лабораторен консуматив за апарат за клинична лаборатория
Еднократна употреба
ULS2100
Общи търговски данни
В процес на обработка