Начало / Медицински изделия / Антибактериален филтър

Антибактериален филтър

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIaV1171026450
09/05/2019 15:48
10/05/2019 11:10
19/10/2017 09:33
Данни за производителя
Телефлекс Медикъл
ЕИК
1111111111111
IE
Атлон
Шейн Кени
+353 (0) 9 06 46 08 00
orders.intl@teleflex.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
029200123
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
029200123
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-P-T/MU/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
11710
Антибактериален филтър
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
19402
Общи търговски данни
В процес на обработка
540596
07/09/2020