Начало / Медицински изделия / Анестезиологичен балон за обдишване

Анестезиологичен балон за обдишване

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIaR1245294406
09/05/2019 15:40
10/05/2019 11:09
19/10/2017 09:33
Данни за производителя
Телефлекс Медикъл
ЕИК
1111111111111
IE
Атлон
Шейн Кени
+353 (0) 9 06 46 08 00
orders.intl@teleflex.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
029200123
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
029200123
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-P-T/MU/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ а
Дихателна система
UMDNS
12452
Анестезиологичен балон за обдишване
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
151300
Общи търговски данни
В процес на обработка
540596
07/09/2020