DK22PA

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbV1275428085
08/05/2019 16:42
09/05/2019 11:52
08/05/2019 09:39
Данни за производителя
YAVO Sp. z.o.o.
Друго
VAT
PL7691925826
PL
Белчатов
Томаш Глоговски
++480446329411
t.glogowski@yavo.com.pl
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
200872196
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
++ 359 52 602360
elpak@elpak.bg
Данни за търговеца на едро
ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
200872196
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
++ 359 52 602360
elpak@elpak.bg
BG/WDA/MD-0113
06/03/2019
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
12754
DK22PA
Предназначено действие, определено от производителя
Стерилен хирургичен конец
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1434-MDD-69/2016
30/10/2019