Начало / Медицински изделия / Dura Repair Solution - DuraMend

Dura Repair Solution - DuraMend

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
14IIIN4815551211
11/04/2019 10:17
11/04/2019 16:23
20/03/2019 11:17
Данни за производителя
Колаген Матрикс АД
Колаген Матрикс
Друго
ЕС Сертификат
CE571843
US
Оукланд, Ню Джърси
07436
ул. Торнтън роуд № 15
Йохан Ван Хавърмат
+32474613630
jvanhavermaet@collagenmatrix.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Попов Комерс 2006 ООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
ул. Персенк № 9, ет. 3, офис 307
Евгений Попов
+35932241604
+35932241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
Попов Комерс 2006 ООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
ул. Персенк № 9, ет. 3, офис 307
Евгений Попов
+35932241604
+35932241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522/13.01.2010
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
14 - Изделия с биологичен произход
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
48155
Dura Repair Solution - DuraMend
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Колаген
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
NDM11;NDM13;NDM22;NDM33;NDM45
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE571843
10/10/2020