EКГ хартия АТ1

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV0000095616
27/03/2019 15:33
29/03/2019 09:38
22/03/2019 14:15
Данни за производителя
Лумед СРЛ
Друго
няма
няма код
IT
Opera (MI)
Мартина Албериги
39257606750
martina@lumed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Мултимед-5 ООД
ЕИК
123631577
BG
SZR
Стара Загора
Радостина Станчева
35942639055
multimedbg@gmail.com
Данни за търговеца на едро
Мултимед-5 ООД
ЕИК
123631577
BG
SZR
Стара Загора
Радостина Станчева
35942639055
multimedbg@gmail.com
IV-P-T/МИ-411
19/09/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
00000
EКГ хартия АТ1
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка