Начало / Медицински изделия / 29007 -V2 Клинове за имобилизиране на торакс - 0°

29007 -V2 Клинове за имобилизиране на торакс - 0°

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
12IV4089671104
04/03/2019 13:00
05/03/2019 11:41
07/10/2014 09:24
Данни за производителя
Орфит Индустрийс
ОРФИТ
Друго
Регистрация по ДДС
BE 0423.393.221
BE
Вийнегем
B-2110
Волсвелд 9А
N/A
Йохан Фоке
+3233262026
+3233261415
johan.focquet@orfit.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕРГИН ЕООД
ЕИК
115807794
BG
PDV
Пловдив
Пловдив
4002
Младежка 20А
N/A
Геновева Самарджиевa
+35932624088
+35932624088
office@erginhealthcare.com
Данни за търговеца на едро
ЕРГИН ЕООД
ЕИК
115807794
BG
PDV
Пловдив
Пловдив
4002
Младежка 20А
N/A
Геновева Самарджиевa
+35932624088
+35932624088
office@erginhealthcare.com
IV - P - T / МИ – 814
29/03/2012
Общи медицински данни за изделието
12 - Изделия за диагностично и терапевтично облъчване
Клас І
Разни
GMDN
40896
29007 -V2 Клинове за имобилизиране на торакс - 0°
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
29007 -V2
Общи търговски данни
В процес на обработка