ACCUFORCE

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC1718434072
30/01/2019 09:29
30/01/2019 10:54
21/08/2018 11:06
Данни за производителя
Terumo Corporation JP
Terumo
Друго
регистрационен номер
C0329762
JP
Токио
151-0072
44-1,2-chome,Hatagaya,Shibuya-ku
Марина Ишченко
+380504101791
maryna.Ishchenko@terumo-europe.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕКОС Медика ООД
ЕИК
801029075
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. Голям Братан 8
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
Данни за търговеца на едро
ЕКОС Медика ООД
ЕИК
801029075
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. Голям Братан 8
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
ІV-Р-Т / МИ-151 /29/11/2007
29/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
17184
ACCUFORCE
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 608484
30/07/2019