Начало / Медицински изделия / Abdominal Aortic Aneurysm Stent Graft

Abdominal Aortic Aneurysm Stent Graft

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV4677775429
21/01/2019 09:57
22/01/2019 10:05
11/01/2019 15:15
Данни за производителя
TriVascular, Inc
Друго
Регистрация
9999
US
Santa Rosa
CA 95403
3910 Brickway Boulevard
Amelia Boldrick
(31) (0) 70 345 8570
ssedghi@endologix.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 4058 563
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 4058 563
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
GMDN
46777
Abdominal Aortic Aneurysm Stent Graft
Ovation iX Abdominal Stent Graft System
Предназначено действие, определено от производителя
The Ovation iX Abdominal Stent Graft System is an endovascular device delivered via a low-profile catheter to treat abdominal aortic aneurysms (AAAs).
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
252.808
16/08/2019