17OH Progesterone RIA CT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV3032457250
16/01/2019 15:28
16/01/2019 16:23
11/01/2019 10:32
Данни за производителя
DIAsource Immuno Assays S.A.
DIAsource
ЕИК
457934723
BE
Лавейн-Ла-Ньов
B-1346
Рю де Боске 2
Изабеле Дехарт
+3210849904
isabelle.dehart@diasource.be
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличковa
+359 2 4058 563
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличковa
+359 2 4058 563
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
30324
17OH Progesterone RIA CT
Описание на медицинското изделие
кит
96t
125I
Предназначено действие, определено от производителя
Радиоимунологичен анализ за количествено измерване ин витро на човешки 17-алфа-хидроксипрогестерон (17OH) в серум и плазма
2-8 С
Еднократна употреба
KIP1409
Общи търговски данни
В процес на обработка