25OH Vitamin D Total RIA

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV3726087809
16/01/2019 15:27
16/01/2019 16:22
11/01/2019 10:32
Данни за производителя
DIAsource Immuno Assays S.A.
DIAsource
ЕИК
457934723
BE
Лавейн-Ла-Ньов
B-1346
Рю де Боске 2
Изабеле Дехарт
+3210849904
isabelle.dehart@diasource.be
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличковa
+359 2 4058 563
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличковa
+359 2 4058 563
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
37260
25OH Vitamin D Total RIA
Описание на медицинското изделие
кит
96t
125I
Предназначено действие, определено от производителя
Радиоимунологичен анализ на костен метаболизъм
2-8 С
Еднократна употреба
KIP1971
Общи търговски данни
В процес на обработка