Начало / Медицински изделия / Attain Ability™ Straigh MRI SureScan

Attain Ability™ Straigh MRI SureScan

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC6091087292
15/01/2019 11:51
16/01/2019 14:28
09/11/2017 11:55
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE27356166
US
Minneapolis
MN 55432
710 Medtronic Parkway N.E.
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Милена Димова
00359 2 960 49 23
00359 2 960 49 19
Milena.DIMOVA@acibademcityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Милена Димова
00359 2 960 49 23
00359 2 960 49 19
Milena.DIMOVA@acibademcityclinic.bg
IV-P-T / МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
60910
Pacing lead, implantable, endocardial
Attain Ability™ Straigh MRI SureScan
Attain Ability™ Straigh / MRI
4396
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Имплантируем левокамерен пейсиращ електрод
Еднократна употреба
4396
Общи търговски данни
В процес на обработка
52856
09/12/2016
2007841TE18
01/01/2024