Начало / Медицински изделия / ACS LD MB tibial component basic cementless

ACS LD MB tibial component basic cementless

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM3419811917
08/01/2019 14:54
08/01/2019 15:26
21/05/2013 13:37
Данни за производителя
Implantcast GmbH
Друго
kode
116463957
DE
Buxtehude
D-21614
Lueneburger Schanze 26
Frank Ansorge
004941617440
00494161744200
info@implantcast.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Джи ес евро България ЕООД
ЕИК
121410904
BG
SOF
София
1000
ул.Ген.Гурко 64
Стефан Стрнад
02/9815018
02/9810540
sofia@jsevro.com
Данни за търговеца на едро
Джи ес евро България ЕООД
ЕИК
121410904
BG
SOF
София
1000
ул.Ген.Гурко 64
Стефан Стрнад
02/9815018
02/9810540
sofia@jsevro.com
IV-P-T / МИ 114
05/11/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
GMDN
34198
ACS LD MB tibial component basic cementless
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
42010602-42010609
Общи търговски данни
В процес на обработка
13222GB411160322
31/01/2021