Начало / Медицински изделия / ATLANTIS Anterior Cervical Plate System

ATLANTIS Anterior Cervical Plate System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbM6132578531
07/01/2019 16:29
07/01/2019 17:17
16/10/2018 14:40
Данни за производителя
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
Medtronic Sofamor Danek
Друго
VAT
DE27356166
US
Memphis
TN 38132
1800 Pyramid Place
Laszlo Losonczi
0036 30 184-7008
laszlo.losonczi@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Милена Димова
00359 894 13 87 44
00359 2 960 49 19
Milena.DIMOVA@acibademcityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Милена Димова
00359 894 13 87 44
00359 2 960 49 19
Milena.DIMOVA@acibademcityclinic.bg
IV-P-T / МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
GMDN
61325
ATLANTIS Anterior Cervical Plate System
ATLANTIS
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
2267
16/01/2018
G1 15 11 39040 059
19/04/2020