Начало / Медицински изделия / би-латерален тораколумбален кейдж

би-латерален тораколумбален кейдж

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbV1576678119
28/12/2018 12:51
02/01/2019 16:56
19/12/2018 15:56
Данни за производителя
БИОТЕХ ГмбХ
БИОТЕХ
ЕИК
226067214
DE
Висбаден
Натали Висинони
004961189063143
office-de@biotech-medica.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
сърджимед еоод
ЕИК
131316061
BG
SOF
София
Мина Петрова
024921389
surgimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
сърджимед еоод
ЕИК
131316061
BG
SOF
София
Мина Петрова
024921389
surgimed@abv.bg
IV-P-T/МИ 054
20/09/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
15766
би-латерален тораколумбален кейдж
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
5-776-200-1509
08/09/2020