Beveled trocar

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaN4611989478
03/12/2018 16:19
07/12/2018 15:34
07/12/2015 09:21
Данни за производителя
Vexim SA
Vexim
Друго
ДДС Номер
44488629783
FR
Балма
31130
8 Rue Vidailhan
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Нервна система
GMDN
46119
Beveled trocar
Описание на медицинското изделие
ABS пластмаса, неръждаема стомана
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
TNBV11U, TNBV13U
Общи търговски данни
В процес на обработка
52489
30/11/2018
01/11/2018
30964
27/02/2020