Клапа Polaris SPVA

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIN3596530214
03/12/2018 15:43
05/12/2018 13:41
07/12/2015 09:20
Данни за производителя
Sophysa SA
Sophysa
Друго
ДДС Номер
06306979584
FR
ORSAY
5 rue Guy Moquet
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
35965
Клапа Polaris SPVA
Регулируема заклююваща се клапа-без катетри
Описание на медицинското изделие
Медицинска пластмаса, Медицински силикон, титан
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
SPVA
Общи търговски данни
В процес на обработка
52487
30/11/2018
01/12/2018
10801
07/07/2022