Начало / Медицински изделия / Endurant II Contralateral Stent Graft system

Endurant II Contralateral Stent Graft system

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV4677746614
12/11/2018 12:38
12/11/2018 13:36
12/12/2016 14:23
Данни за производителя
MEDTRONIC, INC.
Друго
Регистрационен номер
218220
US
Minneapolis
Joan Kadrmas
763-5260152
sanja.lekovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
IV-P-T/МИ/021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
46777
Endurant II Contralateral Stent Graft system
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE559659
03/12/2019