Advisa DR MRI SureScan

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC4726563413
09/11/2018 12:38
12/11/2018 11:24
09/11/2017 11:55
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE27356166
US
Minneapolis
MN 55432
710 Medtronic Parkway N.E.
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Милена Димова
00359 2 960 49 23
00359 2 960 49 19
Milena.DIMOVA@acibademcityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Милена Димова
00359 2 960 49 23
00359 2 960 49 19
Milena.DIMOVA@acibademcityclinic.bg
IV-P-T / МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
47265
Двукухинен имплантируем пейсмейкър, ЯМР съвместим
Advisa DR MRI SureScan
Advisa DR MRI
A3DR01
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Имплантируем пейсмейкър за две кухини, който мониторира и регулира сърдечната честота на пациента, като предоставя чувствителна спрямо честотата кардиостимулация за брадикардия за една или две кухини и терапии за предсърдна тахиаритмия.
Еднократна употреба
A3DR01
Общи търговски данни
В процес на обработка
1575
15/01/2015
I7 039709 1199
29/09/2023