Advisa SR MRI SureScan

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC4726785412
09/11/2018 12:28
12/11/2018 11:23
09/11/2017 11:55
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE27356166
US
Minneapolis
MN 55432
710 Medtronic Parkway N.E.
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Милена Димова
00359 2 960 49 23
00359 2 960 49 19
Milena.DIMOVA@acibademcityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Милена Димова
00359 2 960 49 23
00359 2 960 49 19
Milena.DIMOVA@acibademcityclinic.bg
IV-P-T / МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
47267
Еднокухинен пейсмейкър с технология SureScan
Advisa SR MRI SureScan
Advisa SR MRI
A3SR01
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
имплантируем пейсмейкър за една кухина, който мониторира и регулира сърдечната честота на пациента, като предоставя чувствителна спрямо честотата кардиостимулация за брадикардия за една кухина.
Еднократна употреба
A3SR01
Общи търговски данни
В процес на обработка
1574
15/01/2015
I7 039709 1199
29/09/2023