Начало / Медицински изделия / Кохлеарна имплантатна система

Кохлеарна имплантатна система

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDV3564366881
06/11/2018 11:43
08/11/2018 11:16
27/06/2013 17:05
Данни за производителя
MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH
MED-EL GmbH
Друго
регистрация
ATU31722507
AT
Инсбрук
Фюрстенвег 77a
Ингеборг Хохмайер
0043 512 28 88 89
0043 512 29 33 81
office@medel.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
СЕНТИЛИОН ООД
ЕИК
106042594
BG
SOF
София
1592
ул. Илия Бешков 6А, Дружба 1
Нина Горанова
00359 2 439 8880
centillion@centillion.eu
Данни за търговеца на едро
СЕНТИЛИОН ООД
ЕИК
106042594
BG
SOF
София
1592
ул. Илия Бешков 6А, Дружба 1
Нина Горанова
00359 2 439 8880
centillion@centillion.eu
IV-Р-Т/МИ/034
04/09/2007
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Разни
GMDN
35643
Кохлеарна имплантатна система
Речеви процесор
RONDO 2
Описание на медицинското изделие
Поликарбонат / Polycarbonate
1
46.8x35.8x12.1
14.9 гр.
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Предназначена е за електрическа стимулация във вътрешното ухо при хора със слухови проблеми.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
ИАЛ 30615
20/07/2018
16/07/2018
I7161117853109
29/11/2021