Начало / Медицински изделия / Двуполюсна Тазобедрена става с циментна фиксация

Двуполюсна Тазобедрена става с циментна фиксация

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM3815549020
04/11/2018 09:36
07/11/2018 16:15
17/01/2018 12:21
Данни за производителя
МЕРЕТЕ МЕДИКЪЛ ООД
МЕРЕТЕ
Друго
CE сертификат
7013GB410150402
DE
Лукенвалд
14943
Бернард Боймел
+49 (0)30 77 99 80 – 164
+49 (0)30 76 68 03 – 61
bbaeuml@merete.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
GMDN
38155
Двуполюсна Тазобедрена става с циментна фиксация
IntraBlockTwinStem+Bipolar cup
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
HR330-06,-07,-8,10,-11,-12,-13
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Биполярна чаша и Ацетаб. глава Bipolar-TwinSet Cup HT0024-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9 Биполярна чашка със заключващ ринг
Общи търговски данни
В процес на обработка
13055GB411150512
18/03/2020