Начало / Медицински изделия / Двуполюсна Тазобедрена става с циментна фиксация

Двуполюсна Тазобедрена става с циментна фиксация

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM3815532419
03/11/2018 13:51
07/11/2018 16:11
17/01/2018 12:21
Данни за производителя
МЕРЕТЕ МЕДИКЪЛ ООД
МЕРЕТЕ
Друго
CE сертификат
7013GB410150402
DE
Лукенвалд
14943
Бернард Боймел
+49 (0)30 77 99 80 – 164
+49 (0)30 76 68 03 – 61
bbaeuml@merete.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
GMDN
38155
Двуполюсна Тазобедрена става с циментна фиксация
Müller
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
HS10506;7;8;10;11;12;13;15;16
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Ацетабулна глава и купа HipBall глава & Müller чаша HKx1228; HP14x28; HP15x28 Ацетабулна глава от CoCrMo и UHMWPE циментна чаша
Общи търговски данни
В процес на обработка
13055GB411150512
18/03/2020