Начало / Медицински изделия / Интракраниален поддържащ катетър Arc Mini

Интракраниален поддържащ катетър Arc Mini

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1784619034
29/10/2018 15:57
29/10/2018 16:27
27/06/2013 11:14
Данни за производителя
Micro Therapeutics, Inc.
Micro Therapeutics
Друго
ФАЛ на САЩ, регистр. номер
2029214
US
Irvine
Tom Whalen
949 837 3700
tom.whalen@covidien.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ-021/29.08.2007
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
17846
Интракраниален поддържащ катетър Arc Mini
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
ARCA-160
Общи търговски данни
В процес на обработка
281863 MRA
13/06/2020