Начало / Медицински изделия / Acrilic Orthopaedic Cement for Vertebroplasty

Acrilic Orthopaedic Cement for Vertebroplasty

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM1283009752
29/10/2018 10:33
29/10/2018 10:49
29/10/2018 09:52
Данни за производителя
Осартис ООД
Осартис ООД
Друго
СЕ сертификат
G1180605033001
DE
Дийбург
64807
11-15 Леджерстрасе
Д-р Инж. Джорджиана Гаскуерс
+49 (0) 6071929141
+49 (0) 6071 929 100
g.gasqueres@osartis.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Персенк № 9, ет. 3, офис 307
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Персенк № 9, ет. 3, офис 307
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
UMDNS
12830
Acrilic Orthopaedic Cement for Vertebroplasty
Vebroplast cement
BonOs Inject
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
01-0310
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Сет за поставяне ВертеСтейбъл ВертеСтейбъл 458031; 458044 2 бр. канюли и спринцовка за инжектиране
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1180605033001
23/10/2020