Начало / Медицински изделия / CCB циментна капсула

CCB циментна капсула

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM0000054807
19/10/2018 13:41
19/09/2019 14:07
19/06/2013 17:33
Данни за производителя
MATHYS
MATHYS
Друго
няма
няма код
CH
Bettlach
Giorgio Grassi
+41 (0) 79 731 1058
giorgio.grassi@mathysmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Гергана Караиванова
02/4627071
karaivanova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Гергана Караиванова
02/4627071
karaivanova@mte-bg.com
IV-Р-Т/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
GMDN
00000
CCB циментна капсула
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
2.14.300-347
Общи търговски данни
В процес на обработка
G7 052905 0110 Rev. 01
26/05/2024