Начало / Медицински изделия / Apollo Onyx Delivery Micro Catheter

Apollo Onyx Delivery Micro Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC1784686803
12/10/2018 13:41
07/11/2019 16:46
09/10/2018 16:32
Данни за производителя
Micro Therapeutics, Inc.
Micro Therapeutics
Друго
VAT
DE27356166
US
Irvine
CA 92618
9775 Toledo Way
Laszlo Losonczi
0036 30 184-7008
laszlo.losonczi@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
Столична
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Александра Иванова
00359 02 90308744
Aleksandra.ivanova@acibademcityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
Столична
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Александра Иванова
00359 02 90308744
Aleksandra.ivanova@acibademcityclinic.bg
IV-P-T / МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
17846
Apollo Onyx Delivery Micro Catheter
Apollo
105-509x-xxx
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
105-509x-xxx
Общи търговски данни
В процес на обработка
489864 MRA
26/05/2024