Axium 3D

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC6094073435
11/10/2018 16:58
12/10/2018 10:54
09/10/2018 16:32
Данни за производителя
Micro Therapeutics, Inc.
Micro Therapeutics
Друго
VAT
DE27356166
US
Irvine
CA 92618
9775 Toledo Way
Laszlo Losonczi
0036 30 184-7008
laszlo.losonczi@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
Столична
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Александра Иванова
00359 02 90308744
Aleksandra.ivanova@acibademcityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
Столична
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Александра Иванова
00359 02 90308744
Aleksandra.ivanova@acibademcityclinic.bg
IV-P-T / МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60940
Detachable Coil System
Axium 3D
Axium 3D
QC-XX-XX-3D
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
QC-XX-XX-3D
Общи търговски данни
В процес на обработка
50792
08/12/2017
533923 MRA
24/04/2022