Начало / Медицински изделия / Ампицилин 2мкг - Антибиотични дискове - 250бр/оп.

Ампицилин 2мкг - Антибиотични дискове - 250бр/оп.

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000010779
GTIN
00000
05/07/2018 16:15
05/07/2018 17:09
25/06/2013 14:01
Данни за производителя
HiMedia Laboratories Pvt. Limited
HiMedia Ltd.
Друго
Сертификат за регистрация
270201201280
IN
Мумбай 400 086
400 086
23 Vadhani Industrial Estate
V. M. Warke
+22 61169797
info@himedialabs.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Ридаком ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
ул.Коломан 1 офис 217
Дечо Дечев
0898 444 093
+359 2 9559998
ddechev@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
Ридаком ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
ул.Коломан 1 офис 217
Дечо Дечев
0898 444 093
+359 2 9559998
ddechev@ridacom.com
IV-P-T/МИ498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
Ампицилин 2мкг - Антибиотични дискове - 250бр/оп.
Описание на медицинското изделие
250
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
SD002A-1PK
Общи търговски данни
В процес на обработка