Начало / Медицински изделия / Маска за анестезия

Маска за анестезия

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIaR4623270600
22/06/2018 10:13
22/06/2018 10:20
06/02/2018 16:32
Данни за производителя
HSINER CO Ltd
HSINER CO Ltd
Друго
Друго
Друго
TW
Taichung City Taichung-Distric
Chantal Van Heukelom
+31 (0) 88 77 44 555
chantal.vanheukelom@medisize.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
1750
Илияна Симеонова
(02) 462 71 29
(02) 462 71 28
konsumativi@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
1750
Илияна Симеонова
(02) 462 71 29
(02) 462 71 28
konsumativi@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ а
Дихателна система
GMDN
46232
Маска за анестезия
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
47576-2009-CE-RGC-NA 3.0
12/11/2018