ACTREEN HI LITE SET

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV3612586631
21/06/2018 13:51
21/06/2018 15:00
27/10/2017 09:39
Данни за производителя
B. BRAUN Medical SAS
Друго
Код на производителя
FR28562050856
FR
Boulogne-Billancourt
Калоян Горанов
+359884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
Калоян Горанов
0884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
Калоян Горанов
0884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
36125
ACTREEN HI LITE SET
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Артикулни номера - 242108, 242110, 242112, 242114, 242116, 242118, 242208, 242210, 242212, 242214, 242216, 242218
Общи търговски данни
В процес на обработка
G2S171122239083
28/02/2023