Начало / Медицински изделия / Backup gas rack O2 Pin index

Backup gas rack O2 Pin index

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIbV3771020484
18/06/2018 10:56
18/06/2018 11:28
11/05/2016 16:34
Данни за производителя
MAQUET Critical Care AB
MAQUET Critical Care AB
ЕИК
000000000
SE
Solna
Rob Megens
046 8 730 7300
info.zentrale@maquet.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@vegamedical.eu
Данни за търговеца на едро
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@vegamedical.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ б
Разни
GMDN
37710
Backup gas rack O2 Pin index
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 16 09 72017 009
29/12/2021