POLYESTER

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV1390643627
GTIN
5400073501261
20/04/2018 13:40
23/04/2018 16:41
16/04/2018 16:59
Данни за производителя
ЕС ЕМ АЙ АГ
ЕС ЕМ АЙ
Друго
данъчен номер
0432408182
BE
Сен Вит
4780
Щайнерберг 8
Вебер
003280/227292
info@sutures.be
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
СЪРДЖИМЕД ЕООД
ЕИК
131316061
BG
SOF
София
1510
ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ.115
Мина Петрова
02 492 13 89
surgimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
СЪРДЖИМЕД ЕООД
ЕИК
131316061
BG
SOF
София
1510
ЖК.ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ.115
Мина Петрова
02 492 13 89
surgimed@abv.bg
IV-P-T/МИ 054
20/09/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
GMDN
13906
POLYESTER
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
0343543-08
08/03/2020