Начало / Медицински изделия / Axium Prime Bare Platinum 3D

Axium Prime Bare Platinum 3D

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV6094044430
16/04/2018 16:10
17/04/2018 10:01
27/06/2013 11:14
Данни за производителя
Micro Therapeutics, Inc.
Micro Therapeutics
Друго
ФАЛ на САЩ, регистр. номер
2029214
US
Irvine
Tom Whalen
949 837 3700
tom.whalen@covidien.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ-021/29.08.2007
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
60940
Axium Prime Bare Platinum 3D
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
393599MRA
11/03/2022