Начало / Медицински изделия / Еднократен дихателен кръг за анестезия,с балон 2l

Еднократен дихателен кръг за анестезия,с балон 2l

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIaR1556218934
02/03/2018 14:48
07/03/2018 10:42
14/07/2015 15:56
Данни за производителя
MEDISIZE bv
MEDISIZE
Друго
Друго
Друго
NL
Hillegom
Harry Sijnstra
+31 (0) 6 10 991 880
harry.Sijnstra@medisize.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
1750
жк.Младост 1, улДимитър Моллов бл.28Б
Илияна Симеонова
(02) 462 71 29
(02) 462 71 28
konsumativi@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
1750
жк.Младост 1, улДимитър Моллов бл.28Б
Илияна Симеонова
(02) 462 71 29
(02) 462 71 28
konsumativi@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ а
Дихателна система
GMDN
15562
Еднократен дихателен кръг за анестезия,с балон 2l
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
2077698CE01
01/08/2018