Capture-R Select Plates

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000008324
02/02/2018 17:05
05/02/2018 15:03
01/02/2018 11:47
Данни за производителя
Immucor, Inc.
Друго
IRS идент. № на работодателя
22-2408354
US
Норкрос
30071
3130 Gateway Drive
5625
Howard Yorek
770.441.2051
770.441.3807
info@immucor.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕМЕД Груп ЕООД
ЕИК
204603976
BG
SOF
София
1000
бул.Витоша 62, вх.Б, ет.3
Мариана Христова
+35924663893
officebg@emedgroup.gr
Данни за търговеца на едро
ЕМЕД Груп ЕООД
ЕИК
204603976
BG
SOF
София
1000
бул.Витоша 62, вх.Б, ет.3
Мариана Христова
+35924663893
officebg@emedgroup.gr
IV-P-T/МИ-1408/14.06.2017
14/06/2017
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
Capture-R Select Plates
Описание на медицинското изделие
5
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
0006446
Общи търговски данни
В процес на обработка