Начало / Медицински изделия / ACTH Контрол, Високи стойности, 6 х 2 мл

ACTH Контрол, Високи стойности, 6 х 2 мл

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV4179630334
05/02/2018 11:36
05/02/2018 14:14
29/01/2018 09:39
Данни за производителя
Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд
Друго
Регистрация на производителя
200100352
CN
Шенжен
518057
Chen Gang
+8675581885688
chengang@mindary.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медилаб ООД
ЕИК
131443308
BG
SOF
София
Светла Чилингирова
02/8598046
medilab@medilab-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медилаб ООД
ЕИК
131443308
BG
SOF
София
Светла Чилингирова
02/8598046
medilab@medilab-bg.com
IV-P-T/МИ-072
09/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
41796
ACTH Контрол, Високи стойности, 6 х 2 мл
Описание на медицинското изделие
12 ml
Предназначено действие, определено от производителя
Mindray ACTH Control се използва за контрол на качеството чрез мониторинг на точността и прецизността Mindray CL-серия Хемилуминисцентен имунологичен анализатор и тестовата способност на клиничната лаборатория при количественото измерване на ACTH аналита.
2-8°C
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка