Начало / Медицински изделия / corQC EXTEND complete, Cell I-IV Galileo

corQC EXTEND complete, Cell I-IV Galileo

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06А1V0000023560
02/02/2018 14:37
05/02/2018 09:47
01/02/2018 11:47
Данни за производителя
Immucor, Inc.
Друго
IRS идент. № на работодателя
22-2408354
US
Норкрос
30071
3130 Gateway Drive
5625
Howard Yorek
770.441.2051
770.441.3807
info@immucor.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕМЕД Груп ЕООД
ЕИК
204603976
BG
SOF
София
1000
бул.Витоша 62, вх.Б, ет.3
Мариана Христова
+35924663893
officebg@emedgroup.gr
Данни за търговеца на едро
ЕМЕД Груп ЕООД
ЕИК
204603976
BG
SOF
София
1000
бул.Витоша 62, вх.Б, ет.3
Мариана Христова
+35924663893
officebg@emedgroup.gr
IV-P-T/МИ-1408/14.06.2017
14/06/2017
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Реактиви и продукти от реактиви, включително съответните калибратори и контролни материали за определяне на следните кръвни групи: система АВО, резус (С, с, D, E, е), anti-Kell
Разни
GMDN
00000
corQC EXTEND complete, Cell I-IV Galileo
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
0066297
Общи търговски данни
В процес на обработка
0088/0113238/00101
30/11/2018