Начало / Медицински изделия / ACTH Calibrator, 3 x 2 ml

ACTH Calibrator, 3 x 2 ml

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV4179571391
02/02/2018 16:50
02/02/2018 16:58
29/01/2018 09:39
Данни за производителя
Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд
Друго
Регистрация на производителя
200100352
CN
Шенжен
518057
Chen Gang
+8675581885688
chengang@mindary.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медилаб ООД
ЕИК
131443308
BG
SOF
София
Светла Чилингирова
02/8598046
medilab@medilab-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медилаб ООД
ЕИК
131443308
BG
SOF
София
Светла Чилингирова
02/8598046
medilab@medilab-bg.com
IV-P-T/МИ-072
09/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
41795
ACTH Calibrator, 3 x 2 ml
Описание на медицинското изделие
6 ml
Предназначено действие, определено от производителя
Mindray ACTH калибратори (ACTH CAL) са предназначени за калибриране на количествения анализ на адренокортикотропния хормон (ACTH) на Mindray CL-серии Хемилуминисцентен имунологичен анализатор.
2-8°C
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка