ACTH, 2 x 50 tests

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV5405527550
02/02/2018 16:46
02/02/2018 16:57
29/01/2018 09:39
Данни за производителя
Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд
Друго
Регистрация на производителя
200100352
CN
Шенжен
518057
Chen Gang
+8675581885688
chengang@mindary.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медилаб ООД
ЕИК
131443308
BG
SOF
София
Светла Чилингирова
02/8598046
medilab@medilab-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медилаб ООД
ЕИК
131443308
BG
SOF
София
Светла Чилингирова
02/8598046
medilab@medilab-bg.com
IV-P-T/МИ-072
09/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
54055
ACTH, 2 x 50 tests
Описание на медицинското изделие
100
Предназначено действие, определено от производителя
Хемилуминисцентен имунологичен анализ (CLIA) за количествено определяне на адренокортикотропния хормон (ACTH) на Mindray CL-серии Хемилуминисцентен имунологичен анализатор.
2-8°C
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка