Начало / Медицински изделия / Маска за анестезия

Маска за анестезия

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIaR1245334343
19/06/2013 13:27
19/06/2013 13:47
10/06/2013 15:06
Данни за производителя
Интерсърджикъл Лтд
Интерсърджикъл
Друго
ДДС номер
LT115024314
GB
Уокингам
авеню Моли Милърс
Галина Кулезиене
00370 612 71002
galinar@intersurgical.lt
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Алегра Медика ООД
ЕИК
200054683
BG
SOF
София
1404
ж.к. Бокар 21
Милена Арнаудова
00359 884 205020
00359 868 5699
info@alegramedica.com
Данни за търговеца на едро
Алегра Медика ООД
ЕИК
200054683
BG
SOF
София
1404
ж.к. Бокар 21
Милена Арнаудова
00359 884 205020
00359 868 5699
info@alegramedica.com
IV-Р-Т/МИ-374
24/06/2008
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ а
Дихателна система
UMDNS
12453
Маска за анестезия
Предназначено действие, определено от производителя
Лицеви маски за анестезия за еднократна употреба, ароматизирани
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
GB95/7676.00
27/10/2017