Начало / Медицински изделия / ARES Antibiotic-Impregnated Peritoneal Catheter

ARES Antibiotic-Impregnated Peritoneal Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIN1643337001
31/01/2018 09:56
14/12/2018 14:24
09/11/2017 11:55
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE27356166
US
Minneapolis
MN 55432
710 Medtronic Parkway N.E.
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Милена Димова
00359 2 960 49 23
00359 2 960 49 19
Milena.DIMOVA@acibademcityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Милена Димова
00359 2 960 49 23
00359 2 960 49 19
Milena.DIMOVA@acibademcityclinic.bg
IV-P-T / МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
16433
ARES Antibiotic-Impregnated Peritoneal Catheter
ARES Peritoneal Catheter
93092
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
93092
Общи търговски данни
В процес на обработка
2484
17/01/2018
2096404DE09
21/03/2023